Privacyverklaring

Adrie van Leijsen auto's, gevestigd aan De Slof 4 te Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
Adrie van Leijsen auto's
De Slof 4, 5107RJ Dongen
Nederland
E-Mail: info@leijsen.nl
Telefoonnummer: 0162-318862

Wij respecteren uw privacy
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

Verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens in MijnBoschCarService “mijnBCS”
Robert Bosch GmbH
Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe-Durlach
Germany
E-Mail: kontakt@bosch.de
Telefoonnummer : +49 711 400 40990

Directie: Dr. Volkmar Denner, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Dr. Rolf Bulander, Dr. Stefan Hartung, Dr. Markus Heyn, Dr. Dirk Hoheisel, Christoph Kübel, Uwe Raschke, Peter Tyroller.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Adrie van Leijsen auto's verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, etc.);
 • Voertuiggegevens (fabrikant, merk, model, bouwjaar, cilinderinhoud, carrosserievorm, chassisnummer, kenteken etc.);
 • Planning en controlegegevens;
 • Volgens de wettelijke verplichting die staat beschreven in de Uitvoeringsverordening 2021/392 worden, bij het uitvoeren van een APK, gegevens over het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik verwerkt en doorgegeven aan de RDW. Dit is alleen van toepassing op personenauto’s en bedrijfsauto’s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg die in gebruik genomen zijn na 31-12-2020 met een verbrandingsmotor en hybride-elektrische voertuigen (brandstofcode B (benzine), D (diesel) of A (alcohol), eventueel gecombineerd met E (elektriciteit). U heeft als klant de keuze om niet akkoord te gaan met de beschikbaarheid hiervan;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch;
 • Diversen.

Beginselen
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type) alleen wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrondslag bestaat of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader door middel van een registratie.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen
Wij en door ons ingeschakelde aanbieders verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Het organiseren van kansspelen of kortingsacties in overeenstemming met de betreffende kansspelbepalingen of voorwaarden voor kortingsacties;
 • Toezending van een nieuwsbrief via e-mail of als sms met toestemming van de ontvanger;
 • Bescherming en verdediging van onze rechten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Adrie van Leijsen auto's gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de websites van Bosch Car Service kunnen in de context van de online dienstverlening cookies en trackingmechanismen worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u ons onlineaanbod bezoekt. Tracking is mogelijk door middel van verschillende technologieën. Hierbij worden in het bijzonder informatie door middel van pixeltechnologie en/of tijdens de analyse van logbestanden gebruikt.

Bosch Car Service maakt een onderscheid tussen noodzakelijke functionele cookies, die verplicht zijn voor de technisch goede werking van de online dienstverlening, en niet-noodzakelijke cookies en trackingmechanismen. Het is doorgaans mogelijk om de online dienstverlening te gebruiken zonder niet functioneel noodzakelijke cookies.

Noodzakelijke functionele cookies: Met noodzakelijke functionele cookies bedoelen we cookies die nodig zijn om de technisch goede werking van de online dienstverlening te garanderen. Het gaat o.a. om cookies die gegevens opslaan voor een vloeiende weergave van video- of audiomateriaal. Dergelijke cookies worden gewist wanneer u de website verlaat.

Niet functioneel noodzakelijke cookies en trackingmechanismen: Dergelijke cookies en trackingmechanismen worden enkel gebruikt als u hiervoor per geval uw voorafgaande toestemming geeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en trackingmechanismen.

Door middel van marketingcookies en trackingmechanismen kunnen wij en onze partners u aanbiedingen laten zien op basis van uw interesses geïdentificeerd na analyse van uw surfgedrag:

 • Statistieken: Door middel van statistische tools meten wij bv. hoeveel keer u bepaalde pagina’s bekijkt.
 • Conversietracking: Onze partners voor conversietracking plaatsen een cookie op uw computer (‘conversiecookie’) als u via een advertentie van de partner in kwestie op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies zijn normaliter slechts gedurende een periode van 30 dagen geldig. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan is voor ons en de conversiepartner in kwestie zichtbaar dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd. De met behulp van de conversiecookie ingewonnen informatie dient om conversiestatistieken op te stellen. Ook het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina voorzien van een tag voor conversietracking, wordt geregistreerd.
 • Sociale plug-ins: Sommige pagina’s van onze online dienstverleningen bevatten inhoud en diensten van andere aanbieders (bv. Facebook, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Voor meer informatie over sociale plug-ins verwijzen we naar het deel over sociale plug-ins.

U dient zich ervan bewust te zijn dat uw gegevens via deze tools mogelijk naar ontvangers buiten de EER worden doorgestuurd (bv. de VS), waar er geen passend beschermingsniveau conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is verzekerd. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de volgende beschrijving van de individuele marketingtools.

 • Google Analytics

Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Functie: Analyse van gebruikersgedrag (pagina-opvragingen, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van apparaat overschrijdende informatie van ingelogde Google-gebruikers (cross-device tracking), verrijken van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroep specifieke informatie die door Google wordt verstrekt, retargeting, UX-testen, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads. 

 • Google Tag Manager

Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Functie: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes in de Bosch Car Service websites. 

 • Google Advertenties

Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Functie: Plaatsing van advertenties, remarketing, conversie tracking.
Meer informatie is beschikbaar op: https://adssettings.google.com/authenticated.  

U kunt uw instellingen voor cookies en trackingmechanismen zelf configureren in uw browser en/of privacyinstellingen. Opmerking: De door u opgegeven instellingen zijn enkel van toepassing op de browser die u op dat moment gebruikt. In uw browserinstellingen kunt u, indien u dat wenst, alle cookies uitschakelen. We wijzen u er wel op dat dit ervoor kan zorgen dat de website niet optimaal werkt.

Als u een van de Bosch Car Service websites bezoekt, zult u via een cookievenster worden gevraagd of u ermee instemt dat wij respectievelijk comfortcookies, marketingcookies en trackingmechanismen gebruiken. In de privacyinstellingen kunt u uw instemming hiertoe met toekomstige werking opnieuw intrekken of u kunt uw akkoord ook op een later tijdstip geven.

Logbestanden
Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden. Bosch Car Service slaat logbestanden kortstondig op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna wordt deze informatie weer verwijderd. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten. Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder, of zonder volledig IP-adres). Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Webanalyse’.

In logbestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online aanbiedingen;
 • Internetadres van de website van waaruit toegang is verkregen tot de online aanbieding (zogeheten URL van herkomst of verwijzende URL);
 • Naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;
 • Datum en tijd en ook de duur van het ophalen van informatie;
 • Hoeveelheid doorgegeven gegevens;
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, onder meer de geïnstalleerde add-ons (bijvoorbeeld Flash Play-er);
 • http-statuscode (bijvoorbeeld "Aanvraag succesvol" of "Aangevraagd Bestand niet gevonden").

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leijsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Adrie van Leijsen auto's verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (voor bijvoorbeeld MijnBoschCarService “mijnBCS”);
 • Om goederen en diensten bij u te leveren.

Kansspelen of kortingsacties
Wanneer u deelneemt aan een van de kansspelen of kortingsacties van Bosch Car Service, worden uw gegevens gebruikt om u te informeren over een gewonnen prijs en om reclame te maken voor de producten voor zover dat is toegestaan door de wet of voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend. Specifieke informatie over de kansspelen of kortingsacties kunt u vinden in de betreffende deelnemingsvoorwaarden. Voor meer informatie over de door Bosch Car Service gebruikte cookies, zie het hoofdstuk ‘Cookies’.

Doorgifte van gegevens aan derden/ andere verwerkingsverantwoordelijken
Adrie van Leijsen auto's verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het hoofdstuk ‘Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen’. Wanneer gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een rechtmatig belang, wordt dit uitgelegd in deze privacyverklaring.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

Dienstverleners (algemeen)
Wij hebben externe dienstverleners ingeschakeld voor taken als verkoop- en marketingdiensten, mobiliteitsgaranties, MijnBoschCarService, Bosch Car Service Connect, contractbeheer, betalingsafhandeling, programmering, gegevens-hosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

Gebruik van webanalyse-tool Google Analytics
Google Analytics wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de extra functie die Google biedt om IP-adressen te anonimiseren. Hierbij wordt het IP-adres door Google in de regel al binnen de EU verkort, alleen in uitzonderlijke gevallen pas in de Verenigde Staten en in elk geval worden alleen verkorte IP's opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door de volgende link te gebruiken om een browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  

Google Maps
Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google LLC in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website vermelde plaatsen. Dit vertegenwoordigt een overwegend legitiem belang van onze kant in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f GDPR.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens.

Gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van sociale media
1) Facebook
De website van Adrie van Leijsen auto;’s gebruikt sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook.com dat wordt beheerd door Facebook Inc., Palo Alto, CA, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de woorden "Facebook", "Vind ik leuk" of "Delen".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Facebook en geeft u de toestemming om de gegevens door te sturen naar Facebook. Indien u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek linken aan uw Facebook-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Facebook waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Facebook Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Indien u niet wil dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Facebook voor u onze website bezoekt.

2) YouTube
De website van Adrie van Leijsen auto’s gebruikt het videoplatform van YouTube dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.

Wanneer u zo'n pagina van onze online aanbiedingen opent die een ingesloten YouTube-speler bevat, wordt daardoor een verbinding tot stand gebracht met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden verstuurd en afgespeeld. Daarbij worden gegevens aan YouTube doorgegeven als een verwerker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door YouTube.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over het verder verwerken en gebruiken van gegevens door YouTube en over uw rechten en uw instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

Gebruik van externe links
De website van Adrie van Leijsen auto’s kan links bevatten naar websites van derden die worden beheerd door providers die niet met ons gerelateerd zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, opslaan of verwerken van de persoonsgegevens die worden verstuurd door op de link te klikken (zoals het IP-adres of URL van de pagina die de link bevat) aangezien het gedrag van derden buiten onze controle valt. Daarom is Adrie van Leijsen auto’s niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door derden.

Nieuwsbrief met opt-in; Recht op intrekking
In het kader van de online aanbiedingen van Bosch Car Service kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Hiervoor wordt de zogeheten dubbele opt-in-procedure gebruikt, waarbij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijvoorbeeld WhatsApp), SMS of pushbericht wordt toegestuurd, wanneer u van tevoren uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst hebt bevestigd door het aanklikken van een link in een bericht. Mocht u op een later tijdstip besluiten dat u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u het abonnement op elk moment opzeggen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor het via e-mail ontvangen van nieuwsbrieven intrekken door op de link te klikken die wordt verzonden in de e-mail met het betreffende online aanbod, of in de administratieve instellingen van het online aanbod. Dit vindt plaats in de administratieve instellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adrie van Leijsen auto's en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leijsen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Adrie van Leijsen auto's wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Adrie van Leijsen auto's neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leijsen.nl.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Geüpdatet 30-12-2023